RBR DATUM NAZIV
MJESTO
EKIPA
REZULTAT
1 05.05.  
Rapska regata Rab

Nismo prisustvovali
2 12.-13.05.
Regata Labinske Republike
Rabac

Nismo prisustvovali
3 25.05. Croatia Cup
Punat
Darko, Nenad, Marin, Saša, Dominik
Ukupno: 7 - U grupi: 1
4 02.-03.06.
Primorska regata
Rijeka - Cres - Rijeka
Ukupno: 5 - U grupi: 2
5 08.06.
Fiumanaka
Rijeka
Darko, Klaudio, Saša, Dominik Ukupno:  - U grupi 3
6 23.06.
Grobnička regata
Črišnjevo

Ukupno: 6 - U grupi: 1
7 30.06.
Kraljevačka regata
Kraljevica

Ukupno: 22 - U grupi: 3
8 02.07.
Selce Open
Selce

Ukupno: - U grupi: 1
9 09.07.
Omišaljska regata
Omišalj

Ukupno:  - U grupi: 1
10 16.-17.07.
Regata Velebitskog kanala
Novi Vinodolski

Nismo prisustvovali
11 23.-24.07.
Senjska regata
Senj

Nismo prisustvovali
12 06.-07.08.
Lošinjska regata
Mali Lošinj

Nismo prisustvovali
13 15.08.
Krčka jedra
Krk Saša , Klaudio , Rajko , Jan i Darko Ukupno: 8 - U grupi: 1
14 20.-21.08.
Kup Dubašnice
Malinska

15 27.-28.08.
Regata ribarskog tjedna Crikvenica

16 10.09.
Galiola
Opatija

Ukupno: 5 - U grupi: 3
17 17.-18.09. 46. Pulska regata
Pula

18 24.-25.09.
20 Milja riječkog zaljeva i
Kvarnerska regata
Kostrena - Rijeka

19 01.10.
7. Memorijal Marka Marinovića
Pomerski akvatorij


20 22.10.
Zadarska koka
Zadar


21 03.12.
Volosko
Volosko


 

 

 

 

RBR DATUM NAZIV
MJESTO
EKIPA
REZULTAT
1 07.-08.05.  
Rapska regata Rab
Darko, Dominik, Jan, Marin M. Ukupno: 5 - U grupi: 2
2 14.-15.05.
Regata Labinske Republike
Rabac
Nismo prisustvovali
3 28.05. Croatia Cup
Punat
Darko, Klaudio, Ivica, Nenad, Saša
Ukupno: 15 - U grupi: 1
4 04.-05.06.
Primorska regata
Rijeka - Cres - Rijeka Darko, Dominik, Jan, Marko, Nenad Ukupno: 10 - U grupi: 2
5 09.06.
Fiumanaka
Rijeka
Darko, Dominik, Marin Ž., Nenad Ukupno:  - U grupi 5
6 18.06.
Grobnička regata
Črišnjevo
Ukupno:10 - U grupi: 1
7 25.-26.06.
Kraljevačka regata
Kraljevica
Ukupno: 15 - U grupi: 2
8 02.07.
Selce Open
Selce
Nismo prisustvovali
9 09.07.
Omišaljska regata
Omišalj
Ukupno: - U grupi: 2
10 16.-17.07.
Regata Velebitskog kanala
Novi Vinodolski
Ukupno: 13 - U grupi: 3
11 23.-24.07.
Senjska regata
Senj
Ukupno: - U grupi: 1
12 06.-07.08.
Lošinjska regata
Mali Lošinj
13 15.08.
Krčka jedra
Krk Ukupno: - U grupi: 1
14 20.-21.08.
Kup Dubašnice
Malinska
15 27.-28.08.
Regata ribarskog tjedna Crikvenica
16 10.09.
Galiola
Opatija
Ukupno: 1 - U grupi: 1
17 17.-18.09. 46. Pulska regata
Pula
18 24.-25.09.
20 Milja riječkog zaljeva i
Kvarnerska regata
Kostrena - Rijeka
19 01.10.
7. Memorijal Marka Marinovića
Pomerski akvatorij
20 22.10.
Zadarska koka
Zadar
21 03.12.
Volosko
Volosko

 

 

 

 

Rezultate Kupa Hrvatskog Primorja za 2009. možete pogledati ovdje.

 

9.5.-10.5. Regata Labinske republike JK Kvarner Rabac Rabački akvatorij
23.5. Prijatelji Malinske - 100 god. turizma u Malinskoj JK Malinska Malinska Malinska
28.5.-31.5. 25. Međunarodna regata - Croatia Cup 2009. JK Punat Punat Punat-j Kvarnerića
6.6.-7.6. Primorska 2009. JK 3. MAJ Rijeka Rijeka-Cres-Rijeka
11.6.-14.6. Fiumanka 2009. JK Maxi Rijeka Rijeka
20.6. 4. Grobnička regata krstaša - Paštekin memorijal 2009. JK Neverin Čavle uvala Črišnjeva (NIJE ODRŽANA)
27.6. 15. Kraljevačka regata krstaša JK Oštro Kraljevica Kraljevica-Bakarac-U.Scott-rt Neriz
4.7.Selce Open
JK JadroSelceSelce
11.7. Omišljanska regata krstaša - Flumen JK Flumen Rijeka Omišalj-Sv. Marko-Omišalj
18.7.-19.7. Regata Velebitskog kanala JK Burin Novi Vinodolski Novi Vinodloski
25.7.-26.7. Senjska regata JK Senj Senj Senj-Sibinj-o. Zeg-Senj
1.8.-2.8. 27. Lošinjska regata 2009. JK Jugo Mali Lošinj M. Lošinj-Susak-Ilovik-M. Lošinj (NISMO PRISUSTVOVALI)
15.8. Krčka jedra 2009. JK Plav Krk Krčki zaljev
22.8.-23.8. Kup Dubašnice - 100 god. turizma u Malinskoj JK Malinska Malinska Malinska
29.8.-30.8. Regata ribarskog tjedna Memorijal M. Pavletić i B. Jurinčić JD Val Crikvenica Crikvenica
5.9.-6.9. Kvarnerska regata JK Galeb Kostrena Kvarnerski zaljev
11.9.-12.9. Galijola 2009. JK Opatija Opatija Opatija-Galijola-Opatija
26.9. 20. milja Riječkog zaljeva JK Galeb Kostrena Riječki zaljev
5.12. Vološćanski predbožićni kup 2009. JK Opatija Opatija Volosko

 

 

Konačne rezultate Kupa Hrvatskog Primorja za 2010. možete pogledati ovdje u PDF-u.

Neki pojedinačni rezultati u (tablicama ispod) nedostaju, pa ako ih imate ili ih možete dobaviti (email, fax, kako god) - javite...
 
15.5.-16.5.
Regata Labinske republike JK Kvarner
Rabac
Rabački akvatorij
28.5.-29.5.
25. Međunarodna regata - Croatia Cup 2010.
JK Punat
Punat
Punat-Kornat-Galun-Punat (Kvarnerić)
5.6.-6.6.
Primorska 2010.
JK 3. MAJ
Rijeka
Rijeka-Cres-Rijeka
9.6.-12.6. Fiumanka 2010.
JK Maxi
Rijeka
Rijeka
19.6.
5. Grobnička regata krstaša - Paštekin memorijal 2010.
JK Neverin
Čavle
uvala Črišnjeva-akvatorij Kraljevice
26.6.
16. Kraljevačka regata krstaša
JK Oštro Kraljevica Kraljevica
3.7. Selce Open JK Jadro Selce Selce
10.7.Omišljanska regata krstašaJK FlumenRijeka Omišalj
17.7.-18.7. Regata Velebitskog kanala JK Burin Novi Vinodolski Novi Vinodolski
24.7.-25.7. 18. Senjska regata JK Senj Senj Senj-Kijac-Zec-Senj
7.8.-8.8. 28. Lošinjska regata 2010.
JK Jugo
Mali Lošinj M. Lošinj-Susak-Ilovik-M. Lošinj
15.8. Krčka jedra 2010. JK Plav Krk Krčki zaljev
21.8.-22.8. Kup Dubašnice - 100 god. turizma u Malinskoj JK Malinska Malinska Malinska
28.8.-29.8. Regata ribarskog tjedna JD Val Crikvenica Crikvenica
11.9.-12.9.20. milja Riječkog zaljevaJK GalebKostrenaRiječki zaljev
12.9. Kvarnerska regata
JK Galeb Kostrena Riječki zaljev
5.12.Vološćanski predbožićni kup 2010.JK OpatijaOpatija
Volosko